Ebből… :(

Különböző szociális helyzetekben más és más fajta kommunikációt kell választani. Ezt tehetjük verbális és non verbális jelekkel de mindig a szociális helyzetünktől és saját jellemünktől függ kivel hogyan beszélünk. Ezek határozzák meg mások felé alkotott képünket ennek fényében viselkedésünk tehát kommunikatív jellemzők sokassága. Ezek a jellemzők azonban nem velünk született tulajdonságok persze az emberek beszéde tartalmazhat öröklött stílusjegyeket illetve a genetikai öröklődés is közre játszhat benne tehát it ember típusonként változhat mind a verbális és a nonverbális tulajdonságok egyes részei.

(Ismeretlen szerző)

 ez lehet… :)

Különböző helyzetekben különbözőképpen kell megnyilvánulnunk. A kommunikáció történhet verbális és nem verbális jelekkel, de leginkább saját kommunikációs készségeinktől és azok alkalmazásának tudatosságától függ, kivel hogyan érintkezünk. Ezek határozzák meg a másokban rólunk kialakított képet, viselkedésünk tehát tulajdonképpen kommunikatív jellemzők sokasága. Ezek a jellemzők részben velünk született tulajdonságok: az emberek beszéde tartalmazhat öröklött stílusjegyeket. A kommunikációs készségek azonban nagyobb részt szerencsére tanulhatóak, fejleszthetőek.

(Megpróbálta megérteni, javította és átírta: Molnár Katalin)