Már megint egy kis marketing…

Detektív Nyílt Műhely

 

2013. január 14-én kelt blogbejegyzésemben Magánnyomozót vegyenek! címmel írtam arról, hogy magándetektíveknek tartottam előadást  „Marketing és PR a magánnyomozói munkában” címmel. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület, röviden az OKDE Detektív Nyílt Műhely nevű oktatássorozata folytatódik. Idézek a Műhely létrehozásának, céljának az OKDE szóróanyagában található leírásából:

„Az OKDE kiemelt feladatának tekinti gyakorló szakemberei számára speciális ismereteik szélesítését, valamint a civil lakosság tájékozottságának bővítését. E célból hívta életre a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő előadás-sorozatát, ahol a szakma legavatottabb, ismert szakértői tartanak havi rendszerességgel kivételes hangvételű előadásokat.  (…) Oktatási programsorozatunk különlegessége, hogy aki az egész tanévet átfogó valamennyi programunkon részt vesz, a tanév végén lehetőséget kap egy szakdolgozat készítésére, melyet vizsgabizottság előtt megvédhet. A sikeres vizsgát tett résztvevőink kiérdemlik egyesületünk elismerő tanúsítványát, mely igazolja a Detective Advanced Training Program sikeres teljesítését.”

Az első ilyen vizsgáról szeretnék most röviden beszámolni. 2013. július 16-án zajlott a vizsga, amelyre egy előzetes belépő teljesítése alapján hét fő kapott meghívást. Öten éltek a lehetőséggel, a szakdolgozat készítésével. Ebből a szóbeli védésre négyen vállalkoztak. A magándetektíveknek háromtagú szakmai bizottság előtt kellett tanúbizonyságot tenniük a vizsgakiírásnak való megfelelésükről. Az írásbeli és a szóbeli produkciót – a jelöltek számára is előre megadott egységes értékelési szempontok szerint – külön-külön minden bizottsági tag pontozta. A feleletek, vagy talán pontosabb azt mondani, hogy a szakmai előadások és beszélgetések után a bizottság konzultációja alapján alakultak ki a végleges pontszámok. A 100-as rendszerben elért pontszám egyben egy százalékos teljesítményértékelésre is alkalmas volt, s így az ötfokozatú minősítési szintek egyikét lehetett elérni. A „nem felelt meg”, „megfelelt”, illetve a „közepesen, jól és a kiválóan megfelelt” szintek közül két fő kiválóan, egy-egy fő pedig jól, illetve közepesen megfelelt minősítést ért el.

Az eredménnyel mind a jelöltek, mind pedig a vizsgabizottság tagjai elégedettek voltak, a háromórás vizsga kollegiális, jó hangulatban telt. A jelöltek szokásos és szükségszerű kezdeti izgalma fokozatosan enyhült, s a szigorú követelmények ellenére (például az időkeretek maximális betartásának kényszere) kellemes, jó színvonalú, a szakmai fejlődést igazoló kiselőadások születtek. Magam mint tapasztalt vizsgáztató, ezúttal mint bizottsági elnök is ugyanígy gondolom. Bár mindenhol ilyen következetes, egységes és szigorú mércével mérnének…

Az első fecskék tehát kirepültek. Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tagjaiként reméljük, nyarat is csinálnak. Ez július derekán persze nem volt nehéz, ám a munka java szeptemberben kezdődik. A tagtoborzás, a Nyílt Műhely új előadás-sorozatának meghirdetése, az egyesület hármas jelszavának („Egységes, tudományos, törvényes”) megfelelő működés biztosítása a napirenden lévő legfontosabb feladatok. „Célkitűzésünk a Magyarországon, valamint külföldön élő, tevékenykedő magyar kriminalisztikai szakemberek, magánnyomozók számára szakmai érdekképviselet biztosítása. Nyomozati feladatokat ellátó állami szervezetekkel, minisztériumokkal történő szakmai együttműködési megállapodások, irányelvek kidolgozása.” És a határ, ha nem is a csillagos ég, de nem is az országhatár. Külügyi műhelyünk „fő feladata a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, azok ápolása. Részvétel nemzetközi szakmai tárgyalásokon, rendezvényeken. Munkakapcsolatok, együttműködési megállapodások, szerződések előkészítése, megkötése, szakmai segítségnyújtás nemzetközi társzervezetekkel. Határainkon átívelő, nemzetközi információs rendszer kidolgozása, létrehozása, annak működtetése.”

Sok sikert tehát az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesületnek! Várjuk csatlakozni vágyó tagjainkat. Érdeklődjenek, tájékozódjanak az alábbi elérhetőségeken: http://www.okde.hu/ és a Facebookon: http://www.facebook.com/kriminalisztika