Integritás-menedzsment

Az meg mi?

 

Néhány hónapja még én se tudtam. De hála a remek szakmai és módszertani felkészítésnek, három augusztusi nap elég volt, hogy megértsem: tulajdonképpen egy évtizedek óta számomra is ismert és vizsgált jelenségről van szó, aminek újszerű neve van. S mindez úgy van felfűzve egy kristálytiszta logikai láncra, hogy minden egyes gyöngyszem csillogása önmagában is tökéletes legyen. Sőt, a végén a szemek összekapcsolódása is könnyedén megtörténjen. Előre tehát az integritás, sőt, az integritás-menedzsment felé! De azért csak lassan…

A (kristály)tisztaság nem véletlenül jut eszembe. Az integritás latin szó, jelentése: ’érintetlenség, sértetlenség, épség’; ’feddhetetlenség, tisztesség, becsület’. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Bp., 1994., 351. o.) Vagyis a tisztaság nagyon közel áll ehhez a jelentéshez. (Az már csak hab a tortán, hogy egyes értelmezések a nevem, a Katalin szó jelentésének az eredetét is a tisztaságra vezetik vissza: „A változatok közül végül egy görögül értelmezhető forma győzött: Aeikathariné, melyet a görögök »mindig tiszta nőnek« értettek.” (Katalin. Összeállította: Zsirkuly Péter, Helikon Kiadó, Bp., é. n.)

Azt mondják: a név kötelez… Így hát az integritás immár számomra is megfogható, érthető fogalom lett, s mondom, régóta foglalkozom vele. Sokan vagyunk ezzel úgy, hogy tudunk valamit, de más névvel illetjük. Esetemben ezt a valamit rendészeti etikának hívják, amely témával a Rendőrtiszti Főiskolán 1996 óta boldogítottuk a hallgatóinkat. S ma is oktatom a tantárgyat, bár csökkentett üzemmódban. Azóta gondolkozunk azon, hogyan tudnánk a lehető legmélyebben beléjük plántálni, hogy a rendészeti szakmák speciális erkölcsi kihívásaikkal szüntelen moralizálásra késztetik azt, aki ezt a foglalkozást választja és évtizedeken keresztül űzi. Nem könnyű, ezt elhihetik. Kérdezzék csak meg a rendőröket vagy a leendő rendőröket, mit gondolnak az erkölcsről… De nyugodtan lehet találgatni is.

Hihetetlen sok munkába telik, míg elérjük az olyasféle apró eredményeket, hogy belátják: nem elég a törvénynek, s különösen nem a törvény betűjének eleget tenni, az erkölcs ennél is mélyebben és egyértelműen szabályozza az ember cselekedeteit és döntéseit. S hogy bizony a törvénynek szelleme is van, azt a tanteremben nem, ám egy-egy szerencsés hospitáció alkalmával a bírósági tárgyalóterembe látogatva annál inkább lehet érezni. Már ha lehet. Nem könnyű ugyanis eldönteni, mit és hogyan tegyünk. Miként lehet a törvény előtt egyenlőséget biztosítani mindenkinek? Hogy állunk az előítéleteinkkel és mik azok következményei? Szabad-e hazudnunk? S hogy néz ki mindez a rendőri munkában? Mire terjed ki a hivatali titoktartás? Mikor lehet a felelősségre vonás alkalmával arra hivatkozni, hogy a beosztott valamit „csak” parancsra tett? Mit kezdjen a rendőr a rá ruházott hatalommal? Hogyan kell élnie az erőszak törvényes monopóliumával? Miért kell azon töprengenie, kinek-minek is árt a korrupció? Ezek azok a kérdések, amelyekkel e tantárgy keretein belül visszatérően foglalkozunk.

Épp az utolsó fogalom, a korrupció az, amelyik ellen a legtöbb tennivalónk volna. Persze nemcsak a rendészet területein, hanem az egész közéletben. Többek között a közigazgatásban. Legalábbis egy új, európai uniós finanszírozású nemzetközi integritás-erősítő program éppen megvalósulóban lévő koncepciója szerint. A jól kitalált és felépített projekt az ország egész területét lefedve a közszolgálatban dolgozó mintegy 8 500 szakembert kívánja most elérni, vezetőknek két és félnapos, nem vezetőknek pedig egynapos, ún. mini tréningekkel.

Az egynapos tréningeket tartóknak – köztük nekem – ki kell bírni az utazás fáradalmait. Miskolc, Salgótarján, Eger és Budapest – ezeket a városokat látogattam meg egy-egy napra az elmúlt hetekben. Így jött össze az a sok kilométer, amit nemrég itt a blogban számolgattam. Mára túl vagyok a háromezrediken is. De megéri a fáradságot. Az a rengeteg új ismeret és tapasztalat, amit ezeken a vidéki képzéseken lehet szerezni, szinte mindenért kárpótol. Amikor hazafelé az autóban végiggondolom, mi volt, hogy volt, mindig arra jutok: de jó, hogy ezt a napot is megélhettem. Nagyon jóleső érzés látni, amikor a nap sodrásában a résztvevők elfelejtik, hogy tulajdonképpen egy kötelező képzésen vannak. Hogy túlteszik magukat a kezdeti nehézségeken és kétségeken, amelyek helyére persze azonnal támadnak újak, de ez így van rendjén, ha tanulunk valamit. A reggeli idegenkedés egymás, a tréning műfaja, a tréner és a téma iránt a csoportdinamikát jól kiszámítottan befolyásoló módszernek köszönhetően lassan fordul át aktivitásba, érdeklődésbe, nem ritkán lelkesedésbe. Sokakat meg lehet nyerni a tanulás e modern és hatékony formájának.

Az egyik legmeggyőzőbb érv önmagáért beszél: a nap vége előtt egy órával a tananyagot a kívánt mélységben megértik, szinte megtanulják, s egy záró esetmegoldás során kézzelfoghatóan ki is próbálhatják új ismereteiket. Mondhatom, katartikus a felismerés, hogy így is lehet tanulni. Nagyon élvezik, hogy itt a tanár maga is szívesen súg, hogy a jegyzetekből, a kivetített diákból és a falra kiakasztott, együtt teleírt flip chart papírokról nyugodtan lehet puskázni. Hogy nincs rossz kérdés. Hogy bármilyen ötlet felhasználható. Hogy nemcsak a könyvből és a tanártól, hanem egymástól és a magunk tapasztalataiból is lehet tanulni. Hogy a tanulás egy véget nem érő folyamat, és lehet élvezetes is. S ha az, akkor bizony sokkal hatékonyabb, mint ha unalmas gyötrelem, mert kötelező, és nem megfelelő módszerrel történik. Csoportosan, azaz kooperatív módon tanulni, közösen megkonstruálni a tananyagot, és tapasztalati úton tanulni ugyanis a fentieket jelenti. Mindezt nagyszerűen ötvözi magában ez a program, hála Pallai Katinak és Zsolt Péternek, akik azt kiváló szakmai hozzáértéssel legnagyobb részben összeállították.

Csak egy példát hadd mondjak a hogyanra. A napot páros ismerkedés nyitja, aminek nyomán hamar megszűnik a kölcsönös feszengés. Az egyik hozadéka a gyakorlatnak – hiszen a csoporttagok csak részben vagy felületesen ismerik egymást –, hogy kiderül, ki honnan jött. A másik, érdekesebb adalék, hogy el kell mondaniuk, milyen gondolatokkal és érzésekkel érkeznek a tréningre. Mindezt betesszük a közösbe, mert jó tudni, honnan indulunk. A nap végén aztán remek alkalom kínálkozik ezekre a kezdeti érzésekre, elvárásokra, fenntartásokra – mert utóbbiak is szép számmal akadnak s elhangozhatnak – reflektálni. Ahogy hallják egymás hozzájárulásait, pár perc alatt szűnik az izgatottság, megörülnek a felszínre kerülő, sokszor hasonló megnyilvánulásoknak. S az unalomnak sem adunk esélyt, hiszen egymás szájából hallják vissza a saját bemutatkozásukat. Már mindenki figyel, részben arra, hogy pontosan idézze vissza a társa szavait, részben pedig hogy mit mond majd róla a másik. Fokozatosan születik meg a csoportos koncentráció, amely már tereli a figyelmet és az érdeklődést a fő kérdés felé: Mi lesz ebből? Hogyan lehet a korrupcióról, erről az igen sikamlós témáról beszélni, ráadásul bátran és kendőzetlenül? Érzelmek és indulatok nélkül, úgy, hogy az eszmecsere értelmes és célravezető legyen? Fontos, hogy megértsük a jelenséggel kapcsolatos történeti előzményeket, a kialakulás okait, a hátterét, a tendenciákat, az egyénre és a szervezetekre, illetve a társadalomra leselkedő veszélyeket. Sőt, hogy a megelőzés, a csökkentés érdekében is elkezdhessünk végre tenni valamit. Legalább az első lépéseket.

Az egész program erről szól ugyanis. S ahogyan lassan, fokozatosan, egy mind tartalmilag, mind pedig dramaturgiailag nagyon tudatosan felépített folyamaton keresztül haladunk előre a tananyagban, úgy rajzolódnak ki egyre határozottabban a lehetőségek. Közben elméletek, összefüggések, képletek sejlenek fel, esettanulmányok és elemzések zajlanak, strukturált gyakorlatokat élünk át és elemzünk, oktatófilmet értelmezünk, és sokat beszélgetünk, kérdezünk és kételkedünk. A nap végére nemcsak az integritás fogalma van meg mindenkinek, de kezd összeállni a kép, s talán látszanak a megoldás felé mutató lehetőségek is, vagyis az integritás-menedzsmentet is kezdjük érteni…

Az őszi országos képzési körútnak körülbelül a felénél tartunk, sőt, én már azon is túl. A távolabbi terveim között szerepel, hogy a téma tantárgy formájában az egyetem rendészettudományi karán is megjelenjen. Mert vallom, hogy a rendészeti etika oktatásának hagyományos módja kezd kimerülni. Értékes tartalékok rejlenek viszont az integritás-menedzsment módszertanában. A rendészeti szakemberek személyes és a rendészeti szervezetek integritásának erősítése pedig égetően fontos feladat.