2011

Megóv-lak. Bűnmegelőzés – másként. Gratzer Gábor–Sövényházy Edit–Szabó Henrik: Megóv-lak. Bűnmegelőzési jó tanácsok fiataloknak, felnőtteknek. Kritika, 2011. június, 30–31. o.

Megóvlak.pdf

2010

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében

http://nol.hu/kritika/20100622-kremer_ferenc__rossz_dontesek_kora

2010

Milyen rendőrségünk lett és milyet akarunk? Krémer Ferenc: Rossz döntések kora…

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9754:milyen-rendrseguenk-lett-es-milyet-akarunk&catid=35:a-ajanlo&Itemid=60

2010     

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében. Kritika, 2010. június 36–7. o.

Krémer Ferenc Rossz döntések kora könyvismertetés.pdf

2005

Vass György: Kommunikáció – Retorika a közszolgálatban. Belügyi Szemle 2005/10. szám, 125–9. o.

Vass György Kommunikáció Könyvismertetés.pdf

1998

Szathmári István: A magyar helyesírás alapjai. Magyar Nyelvőr, 1998/2. sz., 241–3. o.