2014

A rendészeti munkában felhasználható vallási és etnikai  ismeretek. Összeállította és szakmailag szerkesztette: Kozáry Andrea és Valcsicsák Imre. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Bp.

2013

Társadalom – demokrácia – szolidaritás. Tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére. L’Harmattan Kiadó, Bp.

2005

Szabadság és/vagy biztonság. (Ellentétes indítékok a rendvédelem stratégiájában) Rendőrtiszti Főiskola, Bp. (Valcsicsák Imrével közösen)

2004

A magyar bűnmegelőzés gyakorlatából. BM Országos Bűnmegelőzési Központ, Bp. (Jármy Tiborral és Sövényházy Edittel közösen)

2004

A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága. Rendőrtiszti Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, Bp.

2003

Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban. Rendőrtiszti Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, Bp.

2001

Társadalomtudományi Kutatások – rendvédelmi képzés. RTF Társadalomtudományi Tanszék, Bp

2000

Előítéletesség – rendvédelem. Rejtjel Kiadó, Bp. (Valcsicsák Imrével közösen)

1992—1997

Főiskolai Figyelő. A Rendőrtiszti Főiskola tudományos folyóirata