2017

About the Safe Community. Gaál Gyulával közösen.  In: JURA. 23. évfolyam 2017. 1. szám, 58–63. o., Pécs

A tanulmány teljes szövege

2016

Bűnelkövetők családi háttere. Hegedűs Judittal, Farkas Johannával, Fekete Mártával, Ivaskevics Krisztiánnal, Sipos Szandrával közösen. In: Földvári Mónika, Tomposné Hakkel Tünde (szerk.): Riport a családokról: A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási eredményei 2015. Budapest: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet; L’Harmattan, 2016. pp. 351-385. (Kapocs Könyvek; 15.)

Tartalmi leírás elérhető itt

A 112-es segélyhívó magyarországi bevezetése I. Csomós Istvánnal közösen. Belügyi Szemle 2016/3., 95–110. o.

Csomós István – Molnár Katalin 112 I. tanulmány Belügyi Szemle 2016

A kommunikáció szerepe a rendészeti munkában A kommunikációs készségek fejlesztési lehetőségei a rendészeti képzésben. In: Határrendészeti Tanulmányok 2016/1. szám. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 2016., 51–54. o.

Molnár Katalin: A kommunikáció szerepe a rendészeti munkában

2015

A World Café rendészeti alkalmazásának kezdeti tapasztalatai. Gaál Gyulával közösen. Magyar Rendészet 2015/5., 11–19. o. 

Gaál Gyula – Molnár Katalin A World Café rendészeti alkalmazásának kezdeti tapasztalatai Magyar Rendészet 2015

Police Café Pécs – innovative Consultation of Police and Civilians about Security. Gaál Gyulával közösen. Policajná Teória a Prax. Ročník XXIII. 4/2015., 71–78. o., Bratislava

Police Café Pécs – innovative consultation of police and civilians about security

Korrupcióellenesség és integritás a rendészeti tisztképzésben. Gáspár Miklóssal közösen. Antikorrupció és integritás. Szerk.: Dargay Eszter, Juhász Lilla Mária, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015., 163–173. o.

Gáspár Miklós – Molnár Katalin Integritás tanulmány

A biztonságos, élhető közösség védernyője. Gaál Gyulával közösen. Hadtudomány, 2015, XXV. évfolyam, Elektronikus szám, 2015., 111–118. o.

A biztonságos, élhető közösség védernyője

2014

Másképpen a biztonságról – Police Café Pécs. Gaál Gyulával közösen. Belügyi Szemle, 2014/11. szám, 101–114. o.

Másképpen a biztonságról – Police Café Pécs

Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről. Sokszínű pedagógiai kultúra VII. Szerk.: Torgyik Judit, International Reserarch Institute s.r.o., Komárom, 2014., 513–518. o.

Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről

2013

A társadalomtudomány(i tanszék) két évtizede a rendészeti felsőoktatásban. Társadalom – demokrácia – szolidaritás. Tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére. Szerk.: Molnár Katalin, Bp., L’Harmattan Kiadó, 269–275. o.

A tarsadalomtudomanyi_tanszek_ket_evtizede.pdf

Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában. Gaál Gyulával közösen. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV., Szerk.: Gaál Gyula és Hautzinger Zoltán, Pécs, 2013., 131–140. o.

Ami_elromolhat_az_el_is_romlik

A hatékony kommunikáció eszközei a nemzetközi rendészeti együttműködésben. Magyar Rendészet, 2013/1. szám, 119–123. o. (magyarul); 125–129. o. (németül)

A_hatekony_kommunikacio_eszkozei_a_nemzetkozi_rendeszeti_egyuttmukodesben
Mittel_der_effektiven_Kommunikation_in_der_internationalen_polizeilichen_Zusammenarbeit

2012

A szakdolgozatokról. Belügyi Szemle, 2012/11. szám, 99–106. o.
A szakdolgozatokról.pdf

2011

A rendészettudósok új generációja? Magyar Rendészet, 2011/2. szám, 8–12. o.

A rendészettudósok új generációja.pdf

A rendőrségi ügyeletesek képzésének megújítása. Belügyi Szemle, 2011/9. sz., 124–150. o.

A rendőrségi ügyeletesek képzésének megújítása.pdf

2010

A szociális kompetenciák szerepe a mester szintű rendészeti képzésben. Krémer Ferenccel közösen. Rendvédelmi Füzetek 2010/2. szám, 21–32. o.
A szociális kompetenciák szerepe a mester szintű rendészet…

A rendészeti foglalkozási kultúra átalakítása – stratégiai koncepció. Krémer Ferenccel, Szakács Gáborral, Valcsicsák Imrével közösen. Rendészeti Szemle különszám, 2010. március, 269–306. o.

Rendészeti kulturális stratégia

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja. Cserép Attilával közösen. Rendészeti Szemle 2010/2. szám, 3–41. o.

A rendőrség kommunikációs stratégiája

Biztonsági kommunikáció a tömegrendezvények biztosítása során. A lakosság és a média tájékoztatása. A kultúra biztonsága, Pécs, 2010. Konferenciakötet. Szerk.: Cserép Attila, Pécs, 2010.

Biztonsági kommunikáció a tömegrendezvények biztosítása során

2009

A rendészeti kommunikációs képzés jelene és jövője (II. rész). Magyar Rendészet 2009/1-2. szám, 109–119 o.

A rendészeti kommunikációs képzés 2.pdf

Hogyan kommunikálnak a rendőrök? Ügyeletesek és járőrök (II. rész) Rendvédelmi Füzetek 2009/2. szám, 34-76. o.

Hogyan kommunikálnak a rendőrök 2.pdf

2008

A rendészeti kommunikációs képzés jelene és jövője (I. rész). Magyar Rendészet 2008/4. szám, 74–93 o.

A rendészeti kommunikációs képzés 1.pdf

Hogyan kommunikálnak a rendőrök? Ügyeletesek és járőrök (I. rész). Rendvédelmi Füzetek 2008/2. szám, 130–154. o.

Hogyan kommunikálnak a rendőrök 1.pdf

Az intelligens mosópor és a jól pakolható ágyúgolyó… Sörétek és nehézbombázók a reklámhadjáratok fegyvertárából. Kritika, 2008. március, 9–12. o.

Az intelligens mosópor.pdf

2007

Néhány gondolat a szakdolgozatok elkészítésének színvonaláról a Rendőrtiszti Főiskolán.
Magyar Rendészet 2007/1–2. szám, 38–44. o.

Néhány gondolat a szakdolgozatok elkészítésének színvonaláról RTF.pdf

2006

„Médiakincstár kiaknázatlanul”. Magyar Rendészet 2006/2. szám, 171–87. o. (Sövényházy Edittel közösen)

Médiakincstár kiaknázatlanul.pdf

2005

Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései. (Cserép Attilával közösen) Magyar Rendészet, 2005/2. szám, 99–119. o.

Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései.pdf

A diszkriminációmentes rendészeti intézkedés oktatás-módszertani kérdései. (Farkas Csabával közösen) Magyar Rendészet 2005/3. szám, 113–31. o.

A diszkriminációmentes rendészeti intézkedés oktatás-módszertani kérdései.pdf

2004

Személyiségfejlesztő módszerek felhasználása a kommunikációban. (Amberg Erzsébettel közösen). Magyar Rendészet, 2004/4. szám, 133–147. o.

Személyiségfejlesztő módszerek felhasználása.pdf

Kultúrák – kommunikáció – rendőrség. In: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága.  Szerk.: Molnár Katalin, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 87–97. o.

Kultúra-kommunikáció-rendőrség.pdf

2003   

Szavakkal elkövetett erőszak: „Gyűlöletbeszéd”. In: Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban. Szerk.: Molnár Katalin, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2003., 102–128. o.

Szavakkal elkövetett erőszak.pdf

A gyűlöletbeszéd hatékonyságának „titkaiból” (Ismeret- és kommunikációelméleti aspektusok) (Valcsicsák Imrével közösen). Magyar Rendészet, 2003/1–2., 224–42. o.

https://www3.cepol.europa.eu/dspace/bitstream/123456789/4689/1/Valcsicsak-2.htm

 2002

Stílusrétegek és műfajok a rendvédelmi kommunikációban. Belügyi Szemle 2002/11–12. sz., 238–47. o.

Stílusrétegek és műfajok a rendvédelmi kommunikációban.pdf

2001

Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága a kommunikációs készségek fejlesztésében. In: Társadalomtudományi Kutatások – rendvédelmi képzés. Szerk.: Molnár Katalin–Valcsicsák Imre, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 117–126. o.

Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága.pdf

2000

Különös (stílus)házasság: a folklór és a rap. Modern Filológiai Közlemények, II. évf. 2. sz., Miskolc, 63–82. o.

Különös _stílus_házasság.pdf

Az előítéletesség verbális kifejeződései és annak következményei a rendvédelemben. In: Előítéletesség – rendvédelem. Szerk.: Molnár Katalin–Valcsicsák Imre, Rejtjel Kiadó, Bp., 2000., 111–7. o.

Az előítéletesség verbális kifejeződései.pdf

1999

Egy kiállítás szóképei. In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1999., 245–248. o.

A beszédkészség szerepe a rendvédelmi munkában. Főiskolai Figyelő, 1999/2. sz., 57–62. o.

1997

A magyar segédige terminus történetéhez. Magyar Nyelvőr, 1997/4. sz., 497–99. o.

Egy rendhagyó terminustörténet tanulságai. Magyar Nyelvőr, 1997/1. sz., 93–7. o.