2015-től

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Magatartástudományi és Módszertani Tanszék, egyetemi docens 
kommunikáció, vezetői kommunikáció, integrált társadalomtudományi ismeretek 
(mesterképzés), szakértői retorika, etika, társadalmi és kommunikációs ismeretek

2012-től

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Magatartástudományi Tanszék, főiskolai docens 
kommunikáció, vezetői kommunikáció, integrált társadalomtudományi ismeretek 
(mesterképzés), szakértői retorika,  etika, társadalmi és kommunikációs ismeretek

2008-tól  2012-ig

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, Társadalomtudományi Tanszék,  főiskolai docens 
kommunikáció, vezetői kommunikáció, integrált társadalomtudományi ismeretek
(mesterképzés), szakértői retorika, etika

2006-tól      

Rendőrtiszti Főiskola (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Budapest, Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
retorika, kommunikációtan (nappali és levelező tagozat, szakirányú továbbképzési szakok)

1999-től   

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai adjunktus 

retorika, kommunikációtan (nappali és levelező tagozat, szakirányú továbbképzési szakok)

1995-1999   

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, Társadalomtudományi Tanszék, megbízott előadó 
etika, retorika, kommunikációtan (nappali tagozat)

 1993–2001 

ELTE, Budapest, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, megbízott előadó 
helyesírás, stilisztika, népköltészeti szövegek elemzése (nappali tagozat)

1991—1992  

ELTE, Budapest, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, demonstrátori ösztöndíjas
mai magyar nyelv (alaktan, szófajtan, szintagmatan, mondattan)
(nappali tagozat)