2017

Észak-Magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács. Tokaj, 2017. november 27. „Új esélyek és lehetőségek az ÉReTT hálózatában” című szakmai nap. „Tanári és tanulói jelen-lét: A kommunikáció jelentősége a tanulási folyamatban”

CEPOL Research & Science Conference, 28–30 November 2017– Budapest, Hungary, Innovations in Law Enforsement. Implication for practice, education and civil society. Katalin Molnár & Erna Uricska: An Efficient Method for Improving the Partnership between the Police and Community

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Budapest, 2017. november 14. “A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései –  várható tendenciák” című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia. “Rendészeti szervezeti kultúra – kommunikáció”

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2017. augusztus 24. “Korszerű Oktatási Módszerek a felsőoktatásban című oktatói módszertani továbbképzés. “A Police Café módszer” 

Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület. Budapest, 2017. március 18. “A manipuláció kommunikációs technikái”

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Salgótarján, 2016. január 13. “Bocsánatot kérek” című bűnmegelőzési projekt nyitó konferenciája. A kommunikáció szerepe a bűnmegelőzésben

2015

Az integritás szemlélet formálása a rendészeti tisztképzésben. Budapest, 2015. november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar és a Belügyi Tudományos Tanács “A korrupció elleni  küzdelem a rendészet  területén” című konferenciája

A kommunikációs ismeretek oktatása, szerepe a rendészeti képzésben. Budapest, 2015. november 18. A Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottsága és a Belügyi Tudományos Tanács “Rendészeti képzési modellek itthon és a nagyvilágban” című kerekasztal-beszélgetése

Police Café Pécs.  Balatonföldvár, 2015. október 9. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Vezetői Akadémia

Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák. Szarvas, 2015. október 6. Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Élménypedagógia továbbképzés

2014

Bűnmegelőzés és kommunikáció. Budapest, 2014. december 2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály továbbképzése.

Az előadói készségek szerepe a bűnmegelőzésben tevékenykedő rendőrök számára. Visegrád, 2014. október 8. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály továbbképzése.

A kommunikáció szerepe a polgárőrök munkájában. Budapest, 2014. augusztus 28. Polgárőr Akadémia: Az Országos Polgárőr Szövetség továbbképzése.

Intézkedés = kommunikáció. Intézkedés-lélektani konferencia, Szombathely, 2014. szeptember 16. A Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság Továbbképzési Igazgatóság által akkreditált továbbképzés rendőröknek.

Biztonság, bűnmegelőzés… kommunikáció. Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület, Budapest, 2014. június 7.

A tapasztalati tanulás alkalmazásának lehetőségei a felnőttoktatásban. II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Érsekújvár, 2014. január 9-11.

2013

Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában. Nemzetközi konferencia „A változó rendészet aktuális kihívásai” címmel. 2013. június 21. Pécs (Gaál Gyulával közösen)

A kommunikációs készségek fejlesztésének módszerei, lehetőségei. 2013. május 25. Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület, Budapest

Mit tehetünk, hogy idős korunkban is biztonságban éljünk? Közvetlen és kötetlen 1 órás bűnmegelőzési beszélgetés, előadás. 2013. május 13., május 27.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

A verbális és nem verbális kommunikációs készségek jelentősége és fejlesztése a magánnyomozói munkában. 2013. január 26. Magyar Detektív Szövetség Oktatási és Fejlesztési Bizottság, Budapest

2012

A társadalomtudományok két évtizede a rendészeti felsőoktatásban. Jubileumi tudományos és szakmai konferencia „A rendészeti vezetőképzés első évtizede” címmel. 2012. november 15. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

A társadalomtudományok két évtizede a rendészeti felsőoktatásban

A VIII. kerületi szomszédsági járőrök kommunikációs és konfliktuskezelési képzésének tapasztalatai. Műhelybeszélgetés „Rendőrségi modellek és helyi társadalom: fővárosi kerületek példája” címmel.  2012. november 13. Budapesti Corvinus Egyetem

A kommunikáció mint kényszerítő eszköz – vezetői szemmel. Továbbképzés a BRFK felsővezetői számára. 2012. október 15. Buják

Marketing és PR a magánnyomozói munkában. 2012. október 6. Magyar Detektív Szövetség Oktatási és Fejlesztési Bizottság, Budapest

A kommunikáció mint „kényszerítő eszköz”. „Ezerarcú rendőri intézkedés” c. konferencia. 2012. június 6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest

A hatékony kommunikáció eszközei a nemzetközi rendészeti együttműködésben. „Határok és/vagy korlátok?” A kommunikáció szerepe a nemzetközi szervezett bűnözés kezelésében.” A Közép-európai Rendőrakadémia megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia. 2012. május 23. KERA, Budapest  

A szociális kompetenciák szerepe a nyomozás (magánnyomozás) folyamatában és hatásai a nyomozó (magánnyomozó) gondolkodásának formálásában.  

2012. május 15. Magyar Detektív Szövetség Oktatási és Fejlesztési Bizottság, Budapest

2011    

Agressziómentes kommunikáció és annak oktatása, a vizuális világ szerepe, jelentősége a bűnmegelőzési oktatásban. „Hazai és nemzetközi tapasztalatok és alternatívák a fiatalkori agresszió megelőzésében” c. konferencia. Szervező: A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hanns-Seidel Alapítvány. (Sövényházy Edittel közösen). 2011. december 5–6. Budapest, Teve utca

A szociális kompetenciák szerepe a rendészeti szakmai gondolkodás formálásában. Pécsi Határőr Közlemények XII. Szerk.: Gaál Gyula–Hautzinger Zoltán. Pécs, 2011., 229–241. o. (Krémer Ferenccel közösen)

A szociális kompetenciák szerepe a rendészeti szakmai gond….pdf

2010

Biztonsági kommunikáció a tömegrendezvények biztosítása során. A lakosság és a média tájékoztatása. A kultúra biztonsága, Pécs, 2010. Konferenciakötet. Szerk.: Cserép Attila, Pécs, 2010.

Biztonsági kommunikáció a tömegrendezvények biztosítása során.pdf

2004   

Kultúrák – kommunikáció – rendőrség. In: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága.  Szerk.: Molnár Katalin, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 87–97. o.

Kultúra-kommunikáció-rendőrség.pdf

2003   

Szavakkal elkövetett erőszak: „Gyűlöletbeszéd”. In: Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban. Szerk.: Molnár Katalin, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2003., 102–128. o.

Szavakkal elkövetett erőszak.pdf

2001

Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága a kommunikációs készségek fejlesztésében. In: Társadalomtudományi Kutatások – rendvédelmi képzés. Szerk.: Molnár Katalin–Valcsicsák Imre, Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 117–126. o.

Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága.pdf

2000

Az előítéletesség verbális kifejeződései és annak következményei a rendvédelemben. In: Előítéletesség – rendvédelem. Szerk.: Molnár Katalin–Valcsicsák Imre, Rejtjel Kiadó, Bp., 2000., 111–7. o.

Az előítéletesség verbális kifejeződései.pdf